Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De maker van deze website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook geen rechten aan de site worden ontleend. De maker van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.  ┬ęopyright 2013 avvdigital alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.
Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en of activiteiten van gelijke strekking is expliciet verboden.